THÔNG TIN

KẾT QUẢ GIẢI THƯỞNG

GIẢI NHẤT

Giải nhất: Thăm san hô - Nguyễn Ngọc Hòa - Gia Lai

 

GIẢI NHÌ

Giải nhì: Cẩm Thanh miền sinh thái - Đặng Kế Cường - Quảng Nam

Giải nhì: Khúc sông quê - Đặng Kế Đức - Quảng Nam

 

GIẢI BA

Giải ba: Du lịch Cù Lao Chàm - Đỗ Hữu Tiến - TP.Hồ Chí Minh

 

Giải ba: Bình minh Cửa Đại - Đặng Kế Đức - Quảng Nam

 

KHUYẾN KHÍCH

Khuyến khích: Đêm giao thừa - Võ Thái Nguyên - Đà Nẵng

Khuyến khích: Tôm hùm - Lê Xuân Ái - Đà Nẵng

 

Khuyến khích: Thành phố tôi - Nguyễn Anh Cường - Quảng Nam

 

Khuyến khích: Cửa Đại - Nguyễn Minh Tân - Tp.Hồ Chí Minh

Khuyến khích - Du lịch thuyền thúng - Nguyễn Anh Cường - Quảng Nam