THÔNG TIN

BAN GIÁM KHẢO

BAN GIÁM KHẢO

1. Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An kiêm Trưởng ban BQL Khu sinh quyển: Trưởng Ban giám khảo.
2. NSNA Phạm Văn Tý - Phó chủ tịch hội NSNA Việt Nam -  Phó Ban.
3. NSNA Nguyễn Văn Thương - Thành viên.
4. NSNA Đặng Kế Đông - Thành viên.
5. NSNA Mai Thành Chương - Thành viên.